Rechtsgebieden

Arbeidsrecht

Soms moet je als werkgever (al dan niet noodgedwongen) afscheid nemen van een of meerdere werknemers. Het is belangrijk om je in een zo vroeg mogelijk stadium te laten informeren en adviseren. Dat maakt zowel verschil bij het realiseren van het ontslag als bij de daarmee samenhangende kosten.

Contractenrecht

Dagelijks worden duizenden contracten gesloten tussen bedrijven, particulieren en bedrijven en particulieren. Soms zonder dat je het in de gaten hebt. Ook mondelinge afspraken zijn rechtsgeldig. Het is aan te raden om afspraken schriftelijk vast te leggen. Zo voorkom je dat later problemen ontstaan over wat precies afgesproken is.

Incassorecht

Een veel voorkomend probleem is het niet betaald krijgen van een verzonden factuur voor geleverde zaken of verrichte werkzaamheden/diensten. AKL Advocatuur kan de incassoprocedure uitvoeren. Als de vordering niet wordt betwist door de wederpartij, dan hanteert AKL Advocatuur voor de buitengerechtelijke fase van de invordering lagere tarieven.

Heeft u vragen?