Arbeidsrecht

Bij AKL Advocaten komt je zaak het best tot z’n recht

Soms moet je als werkgever (al dan niet noodgedwongen) afscheid nemen van een of meerdere werknemers. Het is belangrijk om je in een zo vroeg mogelijk stadium te laten informeren en adviseren. Dat maakt zowel verschil bij het realiseren van het ontslag als bij de daarmee samenhangende kosten.

Bij ‘ontslag op staande voet’ raden wij aan een jurist of advocaat in de arm te nemen

Overweeg je als werkgever een werknemer ontslag op staande voet te verlenen, dan is het belangrijk om a) te weten of het ontslag in rechte wel stand kan houden en b) om een goede ontslagbrief (met de ontslaggronden) op te stellen. Laat je in ieder geval altijd adviseren door een (arbeidsrecht)jurist – of advocaat.

AKL Advocaten voorkomt dat je bij een vaststellingsovereenkomst de hoofdprijs betaalt

Als werkgever kun je er samen met de werknemer voor kiezen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De afspraken leg je vast in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. AKL Advocaten kan je niet alleen helpen bij het opstellen van de overeenkomst. Maar ook bij het goed onderhandelen over de voorwaarden van het ontslag. Zodat je zeker weet dat alles goed is dichtgetimmerd en je niet de hoofdprijs betaalt.

De ontbinding van een arbeidsovereenkomst vraagt om een goed onderbouwd verzoekschrift

In bepaalde gevallen moet je de rechter vragen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen met de werknemer.  Bij dit verzoek is het belangrijk om een goed en onderbouwd verzoekschrift in te dienen. Neem gerust contact op met ons kantoor om hier informatie over in te winnen.

 

AKL Advocaten is ook een meester in het aanvragen van een ontslagvergunning

Je kunt AKL Advocaten ook inschakelen om een ontslagvergunning aan te vragen. AKL kan in overleg met jou de juiste informatie aan het UWV verstrekken, waarmee de kans dat een verzoek wordt ingewilligd groter is. Daarbij word je ook vooraf geïnformeerd over de haalbaarheid van het verzoek. Zo sta je niet opeens voor verassingen.

Ook bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst pleiten wij om AKL Advocaten in te schakelen

Het is belangrijk om een goede arbeidsovereenkomst met je werknemers te sluiten. AKL Advocaten stelt deze graag voor jou op.

AKL Advocaten staat voor advies op maat bij arbeidsongeschiktheid

Voor veel werkgevers is de wet- en regelgeving omtrent re-integratie lastig te doorgronden. Omdat de re-integratietrajecten bij ieder individueel ontslag anders zijn, is het belangrijk om advies op maat te vragen en te krijgen.

 

Over onder meer deze onderwerpen kun je advies bij AKL Advocaten inwinnen en kan de advocaat jou bijstaan:

Ontslag

 • ontslag op staande voet
 • vaststellingsovereenkomst / ontslag met wederzijds goedvinden
 • vergoeding bij ontslag
 • verweer tegen ontbinding van de arbeidsovereenkomst
 • verweer tegen aanvraag ontslagvergunning door de werkgever bij het UWV

Werk

 • loonvordering
 • CAO naleving
 • beoordeling arbeidsovereenkomst
 • arbeidsongeschiktheid / ziekte
 • concurrentiebeding
 • disfunctioneren

Heeft u vragen?