Incassorecht

Een veel voorkomend probleem is het niet betaald krijgen van een verzonden factuur voor geleverde zaken of verrichte werkzaamheden/diensten.

AKL Advocaten kan de incassoprocedure uitvoeren. Als de vordering niet wordt betwist door de wederpartij, dan hanteert AKL Advocaten voor de buitengerechtelijke fase van de invordering lagere tarieven. Voor deze buitengerechtelijke incassofase kunnen ook vaste tarieven worden afgesproken.

Heeft u vragen?