Over AKL

Mr. Suzanne Arakelyan pleit in jouw voordeel

Suzanne is open, vlot in de communicatie en zegt waar het op staat. Zij geeft je een eerlijk advies en komt op voor jouw belang.  Suzanne is geen traditionele advocaat, maar heeft een eigen kritische blik op zaken. Ze komt met creatieve oplossingen, haalt eruit wat erin zit en zet snel een punt achter de zaak. Haar cliënten variëren van particulieren tot ondernemers in het MKB.

Toegankelijk / eigentijds / eigenwijs / verfrissend / recht door zee / deskundig / ambitieus / uitzoeker / meelevend / inlevend / scherp / spitsvondig / innovatief / probleemoplosser / gelukkig / moeder van twee kinderen / energiek / duizendpoot / positief

Nevenfuncties

  • Lid van de serviceclub Lions te Riviere in Schiedam
  • Lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten (VVA)

Opleidingen

  • Grotius Nationaal en Internationaal Contracteren (2021)
  • Master Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (2013)

Suzanne Arakelyan heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

– algemene praktijk
– arbeidsrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Team AKL

 

Advocaten

mr. Suzanne Arakelyan – advocaat 

mr. Salma el Kaddouri – advocaat

Juridisch medewerkers

mr. Margreet Groeneweg – senior jurist 

mr. Aad van Leeuwen – senior jurist 

Ondersteuning

Amaya Kerkmeester – support lawyer 

Franka Kramer – support lawyer 

 

De werkwijze van AKL

AKL Advocatuur stelt altijd het belang van de cliënt voorop, waarbij alle omstandigheden een rol spelen. Uiteraard wordt u te allen tijde goed op de hoogte gehouden over het verloop van uw zaak en alle voorgelegde juridische vraagstukken worden zorgvuldig behandeld. Bij de behandeling van uw vraag wordt altijd een afweging gemaakt tussen wel of niet procederen. Hierbij worden niet alleen de juridische en feitelijke omstandigheden van uw probleem ingeschat maar wordt ook rekening gehouden met de proceseconomische factoren.

Wij hechten veel waarde aan een duurzame relatie met onze cliënten en vinden het derhalve belangrijk dat met cliënten een goede band wordt opgebouwd. De lijnen moeten kort zijn. Daarom is AKL Advocatuur makkelijk telefonisch bereikbaar. Daarnaast plegen wij ook bedrijfsbezoeken om zodoende uw organisatie beter te leren kennen. Als wij u niet verder kunnen helpen zeggen we dat direct en wordt u doorverwezen naar een andere dienstverlener. Het belangrijkste is immers dat u zo goed mogelijk geholpen wordt.

Naast het belang van korte lijnen stelt AKL Advocatuur het praktische nut van adviezen, adequaat handelen en creativiteit voorop. Door goed te luisteren naar uw verhaal kunnen wij snel passend advies geven dat perfect aansluit bij uw situatie en behoeften.

Hoe ziet de dienstverlening van een advocaat er uit?

Een goed begin is de halve zaak, maak meteen een afspraak

AKL Advocaten is laagdrempelig. Bel ons meteen voor een afspraak en kom langs. Tijdens een introductiegesprek op ons kantoor maak je kennis met de advocaat. In dit gesprek bespreken we het probleem en maken we een globale beoordeling van de zaak. Na dit vrijblijvende en kosteloze (eerste 45 minuten)gesprek kun je al dan niet besluiten om de opdracht bij ons neer te leggen.

AKL Advocaten voorkomt dat je voor verrassingen komt te staan

Vervolgens worden alle relevante stukken gekopieerd en wordt er een dossier aangelegd. Je ontvangt een duidelijke opdrachtbevestiging met de algemene voorwaarden. De kosten zijn transparant en als het kan geven we een indicatie van de tijdbesteding en de te verwachten kosten. Je wilt niet voor verassingen komen te staan. Aan de hand van jouw inkomen bekijken we ook of je in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (de overheid draagt dan bij in de kosten van de advocaat). Meer hierover weten? Check www.rvr.org.

Allereerst maakt de advocaat zich de zaak meester

Als de advocaat met jouw zaak aan de slag gaat worden om te beginnen alle aanwezige stukken in het dossier bestudeerd. Soms is meer informatie nodig. Als dit niet eerder tijdens het intakegesprek is gevraagd, word je gebeld of wordt een brief/e-mail verzonden met het verzoek.  Alle zaken zijn verschillend en vragen ook om een andere aanpak. De advocaat bepaalt aan de hand van de belangen, de aanwezige stukken en de stand waarin het geschil zich bevindt (is er al een procedure of nog niet?) de volgende stappen. De ene keer gaat het om een (haalbaarheids)advies van een kwestie. De andere keer moet met een andere partij worden gecorrespondeerd. Zodra het voortraject van advies en correspondentie is afgerond, worden de processtukken voor een procedure opgesteld. Bij zittingen gaat de advocaat met je mee en begeleidt je daarin. Omdat het belangrijk is hoe een cliënt op vragen van bijvoorbeeld de rechter antwoordt, word je vooraf door de advocaat voorbereid.

Van alle uitgaande en binnenkomende correspondentie in jouw zaak wordt een kopie aan jou verstrekt.

Let op: natuurlijk verschilt per individuele zaak de manier van behandelen.

Hoe wordt mijn dossier afgesloten?

Als de werkzaamheden in jouw dossier tot een eind zijn gekomen, omdat er bijvoorbeeld uitspraak in de zaak is gedaan of partijen een schikking hebben bereikt, ontvang je hier altijd bericht van. Het dossier wordt conform de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten nog minimaal zeven jaar bewaard.

AKL Advocaten bekijkt altijd of de kosten opwegen tegen het belang

Bij AKL Advocaten staat jouw belang voorop. Advocate Suzanne Arakelyan heeft drie jaar in het bestuur van de Stichting Rechtswinkel Schiedam gezeten, waarvan twee jaar als voorzitter. Sommige zaken lenen zich niet voor behandeling door een advocaat, bijvoorbeeld omdat de kosten niet opwegen tegen het belang. In bepaalde gevallen verwijst AKL Advocaten particulieren dan ook naar de Rechtswinkel in Schiedam.

Suzanne over…

De creativiteit in haar werk

“Het recht kan soms stoffig en saai lijken, maar ik zie er juist heel veel creativiteit in. Er zijn veel open normen en de kunst is om deze zo veel mogelijk met de belangen van mijn cliënten in te vullen. Juridische zaken, en met name arbeidszaken, zijn veelal maatwerk. Hierin kan ik veel van mijn creativiteit kwijt. Het is enorm interessant om regelgeving en jurisprudentie te vinden, te gebruiken en in het voordeel van je cliënt te laten werken.”

Het belang van inleving

“Goed contact met cliënten is enorm waardevol voor zowel mijzelf als voor de cliënt. Dit omdat bij het recht vaak veel emoties komen kijken. Kijk bijvoorbeeld naar het arbeidsrecht. Zowel voor de werkgever als voor de werknemer kan een ontslagzaak hevige emoties oproepen. Een ontevreden werkgever wilt in veel gevallen dat een werknemer zo snel mogelijk vertrekt omdat anders zijn onderneming schade kan leiden. Voor werknemers is zijn/haar werk de belangrijkste inkomstenbron en een ontslag heeft vaak een enorme invloed op zijn/haar leven. Daar gaan natuurlijk hevige emoties mee gepaard. Het geeft veel voldoening om de cliënt direct bij te staan, gerust te stellen en te adviseren. Wanneer ik cliënten bij sta haal ik alles uit de kast!”

De toegevoegde waarde van AKL Advocaten

“AKL heeft veel kortere lijnen dan de grotere advocaten- en juridisch advieskantoren. Binnen deze grotere kantoren zijn er enorme stapels dossiers waarin je zaak verdwijnt. Een belangrijke juridische kwestie heeft een enorme impact op je leven. Het is onwenselijk dat iets dat voor u zo belangrijk is wordt gereduceerd tot een dun mapje in een hoge stapel dossiers. AKL gelooft dat iedereen persoonlijke aandacht verdient. Ons doel is om op een persoonlijke manier altijd het best mogelijke resultaat voor u te bereiken, en niet om uw zaak zo snel mogelijk af te werken alvorens aan de volgende zaak te beginnen. U bent bij AKL altijd het bovenste dossier.”

Het werken met korte lijnen

“Ik vind het belangrijk dat mijn cliënten weten waar ik mee bezig ben. Cliënten moeten altijd weten waar ze staan en waar ze recht op hebben. Het is daarom ook noodzakelijk om moeilijke juridische termen duidelijk en direct uit te leggen, natuurlijk zonder de feiten te veranderen. Ik verdraai de feiten niet, maar ik draai er ook niet omheen. Ik houd zeer korte lijnen met al mijn cliënten. Ze mogen mij ook gewoon bellen als ze hun ei kwijt willen.

De missie van AKL Advocaten

“Het oprichten van AKL heeft diverse beweegredenen gehad. Ten eerste ben ik van mening dat goed juridisch advies voor iedereen toegankelijk moet zijn. We hebben in Nederland bijvoorbeeld het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. De minder draagkrachtige mensen binnen de samenleving worden hier tegemoetgekomen. Maar wat als je maar net boven deze inkomensgrens valt? Dan moet je honderden euro’s meer betalen voor betrouwbaar juridisch advies. Ik vind dat deze mensen net als iedereen toegang moeten hebben tot het recht. Ook werkgevers en ondernemers zoeken veel te vaak geen juridische bijstand omdat dit te duur is. Daardoor raken ze in veel meer problemen en worden ze opgezadeld met een veel hogere rekening. Voor deze ondernemers kan AKL fungeren als externe bedrijfsjurist.”

Wat kan ik voor u betekenen?

“U kunt gewoon bellen met 06 37238965 voor een vrijblijvend gesprek. Dit gesprek mag meteen telefonisch, maar u kunt natuurlijk ook een afspraak maken om op een later tijdstip langs te komen op ons kantoor. Dan komt u een kopje koffie drinken en bespreken we uw mogelijkheden. Ook via info@akladvocatuur.nl kunt u mij makkelijk bereiken. Ik ben u graag van dienst!”

Heeft u vragen?