Kosten

Klassieke declaratiemethode

Rechtsbijstand wordt in beginsel verleend op basis van een uurtarief. De uurtarieven zijn variabel, namelijk afhankelijk van het rechtsgebied, het belang en de complexiteit van de zaak. Er worden kantoorkosten gerekend van 6%. Voor reis- en wachttijd wordt 50% van het overeengekomen uurtarief in rekening gebracht. De tijd wordt geschreven in eenheden van zes minuten en wordt hierop afgerond.

Naast het geldende uurtarief kunnen ook verschotten in rekening worden gebracht. Dit zijn kosten die AKL Advocaten in jouw zaak heeft moeten maken zoals; griffierecht, deurwaarderskosten of het opvragen van uittreksels.

De advocaat houdt nauwkeurig de tijd bij die aan jouw dossier wordt besteed. De tijd wordt in tijdseenheden van 6 minuten genoteerd. Bij iedere declaratie wordt een specificatie met de tijdsbesteding meegezonden.

Gefinancierde rechtsbijstand

Gefinancierde rechtsbijstand, zodat iedereen een advocaat kan inschakelen

Het inschakelen van een advocaat kost geld. Voor sommige mensen is het niet mogelijk om alle advocaatkosten zelf te betalen. Daarom heeft de overheid voorzien in gesubsidieerde rechtsbijstand. Vroeger werd ook wel gesproken van een pro deo advocaat. Tegenwoordig wordt dit een toegevoegde advocaat genoemd. De advocaat werkt dan op basis van een zogenaamde toevoeging.

De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt of je in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Als dat het geval is, moet je altijd een inkomensafhankelijke eigen bijdrage betalen. Het verzoek om gefinancierde rechtsbijstand hoef je niet zelf in te dienen. De advocaat doet dit voor je.

Wanneer kom je in aanmerking voor een toevoeging en wat is de daarbij behorende eigen bijdrage? Voor een actueel overzicht kun je terecht op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org.

Naast het feit dat de Raad voor Rechtsbijstand op het inkomen toetst, mag je ook niet te veel vermogen hebben, mag het financiële gewin uit de zaak niet te hoog zijn en moet er een gegronde reden zijn om rechtsbijstand aan te vragen.

Bepaalde kosten worden niet door de Raad voor Rechtsbijstand vergoed. Dit zijn bijvoorbeeld griffierechten en kosten voor de inschakeling van een deskundige. Voordat deze kosten worden gemaakt, word je hierover uiteraard geïnformeerd.

Doorverwijzing door het Juridisch Loket

Het Juridisch Loket verwijst regelmatig mensen door naar AKL Advocaten voor de behandeling van hun zaak. Als je bijgestaan wilt worden door een advocaat, dan hoef je niet perse eerst naar het Juridisch Loket. Je kunt contact opnemen met AKL Advocaten voor het maken van een afspraak. Blijkt tijdens deze afspraak dat je in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand? Dan zal de advocaat aan jou vragen om telefonisch contact op te nemen met het Juridisch Loket en jouw rechtsprobleem uit te leggen. Het Juridisch Loket zal dan een zogenaamd diagnosedocument opmaken en deze aan jou en jouw advocaat toezenden. Op basis van deze doorverwijzing kan je een korting van € 53,00 krijgen op de eigen bijdrage die de Raad van Rechtsbijstand aan je oplegt.

Met een Rechtsbijstandverzekering ben je verzekerd van een jurist of advocaat

Heb je een rechtsbijstandverzekering? Dan zal eerst een jurist van jouw verzekeraar jou adviseren en de zaak behandelen. Op het moment dat het geschil leidt tot een gerechtelijke of administratieve procedure, dan geldt de vrije advocaatkeuze. In sommige gevallen geldt wel een (doorgaans geringe) eigen bijdrage die je zelf moet betalen aan de verzekeraar.

Schakel alleen een externe advocaat in als je toestemming hebt van je verzekeraar

Belangrijk: Je mag als verzekerde niet op eigen houtje een externe advocaat inschakelen. De rechtsbijstandverzekeraar moet hiervoor toestemming geven en de opdracht aan de advocaat verstrekken. Eigenlijk is het vragen van toestemming een formaliteit, want de verzekeraar mag een eigen advocaat niet weigeren (vrije advocaatkeuze). Wat de verzekeraar wel kan doen is grenzen stellen aan de vergoeding. De financiële kant van de inschakeling van een externe advocaat wordt vaak door de advocaat en rechtsbijstandverzekeraar onderling geregeld. AKL Advocaten zorgt ervoor dat je hier zelf zo min mogelijk last van ondervindt. 

Wil jij wél en je verzekeraar niet procederen, vraag AKL Advocaten dan om een second opinion

Soms vindt de rechtsbijstandverzekeraar een zaak niet kansrijk genoeg om mee door te gaan, terwijl jij juist wel wilt procederen. Als zo’n situatie zich voordoet kan AKL Advocaten een second opinion uitbrengen. Wij kijken met een frisse blik naar de zaak en geven een eerlijk advies op basis van de relevante feiten en regelgeving. De kosten van de second opinion worden betaald door de rechtsbijstandverzekeraar en bij de meeste rechtsbijstandverzekeraars mag je zelf jouw advocaat kiezen. Als je er niet uitkomt met de rechtsbijstandverzekeraar is het altijd een goed idee om de zaak door een onafhankelijke derde te laten beoordelen. Je kunt gerust contact met ons opnemen om meer informatie in te winnen. AKL advocaten voert zowel voor particulieren als bedrijven second opinions uit. Is het advies van AKL Advocaten dat er een goede kans bestaat op succes in jouw zaak? Dan dient de verdere procedure wel door ofwel de rechtsbijstandverzekeraar ofwel een andere advocaat te worden gevoerd. De reden hiervoor is dat de advocaat die het advies uitbrengt onafhankelijk blijft en dus geen eigen belang heeft bij de uitkomst van het advies.

Wat zijn de kosten als je geen recht hebt op gefinancierde rechtsbijstand?

Kom je niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand en heb je ook geen rechtsbijstandverzekering waar je een beroep op kunt doen? Dan wordt rechtsbijstand verleend op basis van een uurtarief. De hoogte van het uurtarief is afhankelijk van het rechtsgebied, het belang en de complexiteit van de zaak.

De advocaat houdt nauwkeurig de tijd bij die aan jouw dossier wordt besteed. De tijd wordt in tijdseenheden van 6 minuten genoteerd. Bij iedere declaratie wordt een specificatie met de tijdsbesteding meegezonden.

Soms kun je kiezen voor een resultaatafhankelijke beloning: no cure, less pay

Het is in sommige zaken mogelijk om de beloning afhankelijk te laten stellen van de uitkomst van de procedure. De Orde van Advocaten staat echter niet toe dat de beloning volledig afhankelijk is van de uitkomst van een zaak. Bij de resultaatafhankelijke beloning moet een reëel basisuurtarief worden afgesproken, naast de variabele beloning die afhankelijk is van het resultaat van de zaak. Het is een zogenaamde no cure, less pay constructie.

Met AKL Advocaten is het goed zaken doen: als het kan zetten we een jurist op jouw zaak

Afhankelijk van de zaak kan ook afgesproken worden dat een jurist in jouw dossier wordt ingezet tegen een aantrekkelijk uurtarief. De advocaat blijft eindverantwoordelijk.

Alternatieve declaratiemethoden

Resultaatafhankelijke beloning: no cure, less pay

Het is in sommige zaken mogelijk om de beloning afhankelijk te laten stellen van de uitkomst van de procedure. Van de Orde van Advocaten mag de beloning echter niet volledig afhankelijk zijn van de uitkomst van een zaak.

Bij de resultaatafhankelijke beloning moet een reëel basisuurtarief worden afgesproken, naast de variabele beloning die afhankelijk is van het resultaat van de zaak. Het is een zogenaamde no cure, less pay constructie.

Met AKL Advocaten is het goed zaken doen: als het kan zetten we een jurist op jouw zaak

Afhankelijk van de zaak kan ook afgesproken worden dat een jurist in jouw dossier wordt ingezet tegen een aantrekkelijk uurtarief van € 110,00. De advocaat blijft eindverantwoordelijk.

Met een fixed fee bij AKL Advocaten weet je vooraf waar je aan toe bent

AKL Advocaten is bereid om veel voorkomende werkzaamheden tegen een vast tarief te behandelen. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.

Fixed fee per stap maakt de zaak financieel heel transparant

Vaak is aan het begin van een zaak niet te overzien welke werkzaamheden allemaal uitgevoerd moeten worden. Want dit hangt af van de houding en opstelling van de wederpartij. AKL Advocaten is bereid om per stap een prijsafspraak met jou te maken. Zo kom je niet voor onverwachte kosten te staan.

Heeft u vragen?