Rechtsgebieden

Huurrecht

Het huurrecht regelt de verhouding tussen een huurder en verhuurder. De wet kent een aantal rechten en plichten toe aan zowel de huurder als de verhuurder.
.

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is de tak van het recht dat de verhouding tussen de werkgever en de werknemer regelt. Beide partijen hebben verplichtingen in de tussen hen geldende rechtsverhouding.

Strafrecht

Heb je een dagvaarding ontvangen om bij de rechter te verschijnen omdat het Openbaar Ministerie jou van een strafbaar feit verdenkt? Of heeft de officier van justitie jou een oproep gestuurd voor een OM-afdoening?

Contractenrecht

In een contract leggen partijen bepaalde afspraken vast. Als een van de partijen de overeenkomst niet nakomt, dan kan het bijvoorbeeld mogelijk zijn dat de wederpartij recht heeft op nakoming en/of schadevergoeding.

Consumentenrecht

Consumenten hebben bij de aankoop van zaken rechten. Maar welke rechten zijn dat? En wat mag je als consument verwachten van een nieuwe aankoop? Of wat moet je doen als de nieuwe aankoop niet aan jouw verwachtingen voldoet?

Uitkeringsrecht

Als je geen of geen volledige baan hebt is de kans groot dat je een (aanvullende) uitkering krijgt. In Nederland bestaan verschillende soorten uitkeringen waar je gebruik van kunt maken.

Heeft u vragen?