Rechtsgebieden

Uitkeringsrecht

Als je geen of geen volledige baan hebt is de kans groot dat je een (aanvullende) uitkering krijgt. In Nederland bestaan verschillende soorten uitkeringen waar je gebruik van kunt maken.

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is de tak van het recht dat de verhouding tussen de werkgever en de werknemer regelt. Beide partijen hebben verplichtingen in de tussen hen geldende rechtsverhouding.

Consumentenrecht

Consumenten hebben bij de aankoop van zaken rechten. Maar welke rechten zijn dat? En wat mag je als consument verwachten van een nieuwe aankoop? Of wat moet je doen als de nieuwe aankoop niet aan jouw verwachtingen voldoet?

Contractenrecht

In een contract leggen partijen bepaalde afspraken vast. Als een van de partijen de overeenkomst niet nakomt, dan kan het bijvoorbeeld mogelijk zijn dat de wederpartij recht heeft op nakoming en/of schadevergoeding.

Heeft u vragen?