Algemeen verbintenissenrecht

Het woord ‘verbintenis’ is een ander woord voor een overeenkomst. Het algemeen verbintenissenrecht heeft dan ook betrekking op overeenkomsten. Het kan gaan om verbintenissen die tussen twee of meer partijen zijn afgesloten of verbintenissen die uit de wet voortvloeien, zoals een onrechtmatige daad. Eigenlijk is verbintenissenrecht een overkoepelende benaming voor onder meer het huurrecht, arbeidsrecht, consumentenrecht en contractenrecht. 

Heeft u vragen?