Contractenrecht

In een contract leggen partijen bepaalde afspraken vast. Als een van de partijen de overeenkomst niet nakomt, dan kan het bijvoorbeeld mogelijk zijn dat de wederpartij recht heeft op nakoming en/of schadevergoeding. AKL Advocaten is onder andere gespecialiseerd in het contractenrecht en kan zowel contracten opstellen als nakoming/schadevergoeding bij de rechter voor jou vorderen.

Heeft u vragen?