Strafrecht

Heb je een dagvaarding ontvangen om bij de rechter te verschijnen omdat het Openbaar Ministerie jou van een strafbaar feit verdenkt? Of heeft de officier van justitie jou een oproep gestuurd voor een OM-afdoening? Neem dan contact op met AKL Advocaten. Wij vragen jouw dossier op en gaan mee naar de zitting om jouw belangen te behartigen. Voorafgaand aan de zitting wordt het dossier met jou besproken, zodat jij weet wat jij kunt verwachten. Neem contact met ons op om te vragen naar de mogelijkheden.

Bij strafbare feiten kun je bijvoorbeeld denken aan diefstal- en/of gewelddelicten. Voorbeeld van een dagvaarding en een arrondissementsparket.

Heeft u vragen?