Uitkeringsrecht

AKL Advocaten zorgt dat je krijgt waar je recht op hebt

 

Als je geen of geen volledige baan hebt is de kans groot dat je een (aanvullende) uitkering krijgt. In Nederland bestaan verschillende soorten uitkeringen waar je gebruik van kunt maken.

Om voor een uitkering in aanmerking te komen moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het komt geregeld voor dat een uitkeringsinstantie ten onrechte geen uitkering verstrekt of deze stopzet. Als je het niet eens bent met de beslissing van de uitkeringsinstantie, dan kan je daartegen bezwaar maken. De termijn die hiervoor geldt is meestal zes weken.

AKL Advocaten kan het bezwaarschrift voor je opstellen en je tijdens de procedure begeleiden. Ook in een (beroeps)procedure bij de rechtbank kun je bijstand krijgen.

Je kunt aan de volgende uitkeringen denken:

  • WW-uitkering
  • Bijstandsuitkering (Participatiewet)
  • Ziektewet uitkering
  • WIA uitkering

Wij staan je graag bij met het aanvragen van een bijstandsuitkering

Is de aanvraag voor een bijstandsuitkering afgewezen? Dan is het heel belangrijk – als hier goede gronden voor zijn – om daar tijdig bezwaar tegen te maken. De datum van de aanvraag wordt namelijk aangehouden voor de (met terugwerkende kracht) toekenning van de uitkering. Wij adviseren je om bij een afwijzende beslissing direct bezwaar te maken en opnieuw een aanvraag in te dienen. In sommige gevallen kun je hier een zogenaamde toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand) voor krijgen. 

Zo kan een afwijzend besluit van de gemeente er uitzien:

Word je ziektewetuitkering stopgezet? Dan kan het zeker lonen om bezwaar te maken

Het komt in de praktijk ook geregeld voor dat mensen na een eerstejaarsbeoordeling in het kader van de Ziektewet arbeidsgeschikt worden verklaard en geen ziektewetuitkering meer krijgen. Hier geldt ook weer dat het kan lonen om bezwaar te maken. De advocaat kan jou uitleggen wanneer het maken van bezwaar zinvol is en je tijdens de bezwaarprocedure adviseren.

Zo kan het besluit van het UWV er uitzien:

Heeft u vragen?