Huurrecht

Het huurrecht regelt de verhouding tussen een huurder en verhuurder. De wet kent een aantal rechten en plichten toe aan zowel de huurder als de verhuurder. Denk hierbij aan de plicht van de verhuurder om de gehuurde zaak ter beschikking van de huurder te stellen en de verplichting van de huurder om de huurprijs tijdig te voldoen.

Bij AKL advocaten kun je terecht voor al je vragen over het huurrecht. Wij procederen regelmatig in zaken waar sprake is van een huurachterstand en dientengevolge ontbinding en ontruiming van het gehuurde wordt gevorderd. 

  • Je kunt ons benaderen als je gedagvaard bent bij de kantonrechter vanwege een huurachterstand en de verhuurder aan de rechter vraagt om de huurovereenkomst met jou te beëindigen.

Ook in het geval er een geschil is ontstaan tussen de huurder en de verhuurder kan AKL je belangen behartigen in een procedure bij de rechter. 

Heeft u vragen?